ONLİNE YETERLİK SINAVI UYGULAMASI
PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

Sınav Başvurusu ve
Sınava Giriş Bölümü

Soru Hazırlama ve
Değerlendirme Bölümü